Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Tävlingsbestämmelser beachvolley 2015

Inför varje år revideras tävlingsbestämmelser för både beachvolley och volleyboll. Beachvolleybestämmelserna ska vara fastställda till den 1 november året innan de träder i kraft. Nu har du möjlighet att komma med dina synpunkter!

Processen ser ut så här; idag, 22 augusti, går remissen ut och senaste dag att lämna in synpunkter på det bifogade uppdaterade dokumentet är den 14 september. Därefter kommer inkomna tankar och förslag att bearbetas innan en andra remissrunda går ut. 17 september är planen att den ska ut och de som hört av sig under den första remissrundan får möjlighet att tycka till igen. 26 september blir den andra deadline och därefter sammanställs bestämmelserna inför styrelsebeslutet.  I samband med att de färdiga bestämmelseverket publiceras är målsättningen att även handböckerna för Open och Challenger ska vara ute.

Tävlingsbestämmelsedokumentet är bilagt. Ser rörigt ut eftersom både nytt och gammalt ligger synligt för att det ska vara öppet och att förändringarna ska gå att se. Här är ”highlights”:

Tremanna

En anpassning dels till direktiv från Riksidrottsförbundet och även till verkligheten

-          Åldersklasser tas bort och i stället införs nivåer, Grön, Blå, Röd och Svart.

-          Tävlingsklasserna blir två stycken, Flickor och Öppen. I den öppna klassen spelar pojkar och flickor tillsammans.

-          Inga rankingpoäng delas ut.

Åldersklasser för ungdom och veteraner

Här ändras namnen på klasserna till att innehålla födelseår. I ungdom anges högsta och i veteran lägsta födelseår som får delta i klassen.

Ranking

Det blir inga ändringar i rankingsystemet förrän en utvärdering är gjord. För att kunna göra en genomarbetad utvärdering behöver det nya systemet användas i två eller tre säsonger. Däremot blir det justeringar när det gäller internationell tävlande.

-          Skalorna för Nevza justeras och krav ställs på vinst för att få mer än minimiantalet poäng.

-          Justering av uträkningen av internationella poäng för deltagande i FIVB/CEV tävlingar samt förtydliganden.

Internationellt spel

Förtydliganden om rutiner för anmälan och avanmälan till internationella tävlingar med bland annat krav på framförhållning från spelare/lag.

Swedish Beach tour

De särskilda bestämmelserna för Swedish Beach Tour försvinner och ingår istället i tävlingsbestämmelserna under respektive paragraf.

Mixed

-          Entrypoints räknas för att komma med i startfältet och för att öppna upp för fler herr- och damspelare att kunna dra nytta av sin spelskicklighet ingår 25 % av individens rakning, herr respektive dam, in i skalorna.

-          Här finns även en del förtydliganden.

Open Grön

-          Taket höjs från 50 till 100 poäng.

Lokala tävlingsledare

-          Arrangörer måste ha en friställd tävlingsledare. Den som deltar som spelare får därmed inte vara tävlingsledare.

Här är dokumentet Tävlingsbestämmelser beachvolley 2015 Länk till annan webbplats.

14 sept              Sista dag at lämna in synpunkter på bifogat dokument

26 sept              Sista dag för nästa remissrunda att komma med synpunkter

1 nov                  2015 års tävlingsbestämmelser i beachvolley kommuniceras ut

Välkommen med dina åsikter till

tl@volleyboll.se

!

Fler nyheter

Publicerad: 2014-08-22

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Visa fler nyheter

Sponsorer