Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Svenska Volleybollförbundet höll historiskt årsmöte

Över 50 deltagare, varav 23 röstberättigade ombud, deltog lördagen den 16 maj på Svenska Volleybollförbundets årsmöte, som för första gången någonsin genomfördes digitalt via den webbaserade plattformen Easymeet.

Deltog gjorde styrelseledamöter, personal, valberedningsledamöter samt åhörare och röstberättigade ombud från medlemsföreningar och distrikt runt om i Sverige. I klubban höll mötesordförande Anna Iwarsson, ledamot i Riksidrottsstyrelsen.

Årsmötet resulterade bland annat i en ny styrelsesammansättning utifrån valberedningens förslag, med tre omval och två nyval. Förbundsordförande Lennart Neovius fick nytt förtroende tillsammans med övriga styrelsen, där ledamöterna Jan Wahlén och Madeleine Eriksson omvaldes. Nya ansikten tillkom i form av Annika Sjöberg (Kungälv) och Mattias Forsman (Umeå). Presentationer av de nya styrelseledamöterna finns att läsa i valberedningens förslag Länk till annan webbplats.. Lämnade styrelsen efter fullgjord mandatperiod gjorde John Hultgren som tackades av med blommor.

- Jag tackar för förtroendet och känner glädje och stolthet över att få fortsätta leda Svenska Volleybollförbundet. Styrelsen har fått många viktiga inspel som vi tar med oss i vårt fortsatta arbete. Jag vill också passa på att göra ett medskick inför 2021 då Volleybollförbundet firar 60 år, säger omvalda ordförande Lennart Neovius.

Ytterligare ett nyval fick vi i tävlingsnämnden, där Tomas Lidstedt, tidigare tävlingschef på Svenska Volleybollförbundet, valdes in som ordförande. På valberedningens inrådan blev det också totalt sju omval i juridiska nämnden, tävlingsnämnden samt på revisorsposterna. Anneli Friborg valdes till ny ordförande i valberedningen, till vilken det adderades ett fyllnadsval i Madeleine Hedenbergh och ytterligare ett nyval i form av Tobias Fahlén.Årsmötet säkerställde att sammansättningen av ledamöter i Svenska Volleybollförbundets förtroendevalda organ fortsatt är jämställd och med god geografisk spridning.

- Mötet genomfördes framgångsrikt utifrån givna förutsättningar. Att hålla det digitalt var en utmaning och det har såväl fördelar som nackdelar, men när vi nu har det bakom oss är vi alla en erfarenhet rikare. Jag vill tacka samtliga deltagare som tillsammans gjorde det möjligt. Tack också till mötesordförande Anna Iwarsson, som lotsade oss genom processen på ett föredömligt vis, säger förbundschef Martin Kihlström. 

Beslut om inkomna förslag 

Årsmötet beslutade i enlighet med förbundsstyrelsen yttranden att bifalla Uppsala VBS motion om ägardirektiv samt att utifrån Göteborg BC:s motion ge förbundsstyrelsen i uppdrag att under kommande år se över möjligheterna, förutsättningarna och intresset för ett föreningsforum för beachvolley.

Förbundsstyrelsens proposition gällande distriktens framtida organisering diskuterades flitigt och årsmötet landade i att avslå propositionen.

Av årsmötet beslutad sammansättning av SVBF:s förtroendevalda organ

Förbundsstyrelsen

Ordförande, Lennart Neovius, Lidingö (1 år omval)
Ledamot, Jan Wahlén, Visby (2 år omval)
Ledamot, Madeleine Eriksson, Göteborg (2 år omval)
Ledamot, Annika Sjöberg, Kungälv (2 år nyval)
Ledamot, Mattias Forsman, Umeå (2 år nyval) 
Ledamot, Lena Tholse, Nyköping 1 år kvar
Ledamot, Ola Kvist, Stockholm 1 år kvar
Ledamot, Malin Holm, Malmö 1 år kvar
Ledamot, Jonas Håård, Örebro 1 år kvar

Juridiska nämnden

Ordförande, Jan Råssjö (1 år omval)
Ledamot, Ida Arvidsson (2 år omval)
Ledamot, Henrik Borna (2 år omval)
Ledamot, Maria Andersson 1 år kvar
Ledamot, Kristoffer Thiblin 1 år kvar

Tävlingsnämnden

Ordförande, Tomas Lidstedt (1 år nyval)
Ledamot, Malin Linde (2 år Omval)
Ledamot, Niklas Gustafsson (2 år omval)
Ledamot, Lisa Hallingström 1 år kvar
Ledamot, Daniel Skogsberg 1 år kvar

Revisorer

Magnus Hamberg (1 år omval)
Revisorssuppleant: Jan Hamberg (1 år omval)

Valberedningen

Ordförande, Anneli Friborg (1 år nyval)
Ledamot, Markus Lampio 1 år kvar
Ledamot, Madeleine Hedenberg (1 år fyllnadsval)
Ledamot, Tobias Fahlén (2 år nyval)

Fler nyheter

Publicerad: 2020-05-16

Senast uppdaterad: 2020-05-16

Visa fler nyheter

Sponsorer