Gå till innehåll
Skånes Volleybollförbund

Sammanfattning planeringsmöte februari 2021

Under lördagsförmiddagen möttes representanter från Skånes VBF och föreningar digitalt för att planera framtida ungdomsverksamhet inom volleyboll och beachvolley.

Totalt deltog 16 personer i det digitala mötet, och tolv olika skånska föreningar var representerade när nedanstående frågor diskuterades. En punkt har tillkommit detta år och det är beachvolleyn, som också fick större utrymme under mötet.

Vi tackar för er tid, trevligt sällskap och värdefulla synpunkter på detta viktiga planeringsmöte. /Mvh Skånes VBF's styrelse

Erfarenheter 2020

 • Några möten med Flickor U16/18 Grön- och Svart grupp har genomförts innan restriktioner medförde begränsningar.

 • Önskemål om att till nästa säsong införa sammandrag för Flickor U16/18 Grön istället för seriespel. Inför nästa säsong skall en kombination av sammandrag och seriespel eftersträvas.

Våren 2021/Förändringar 

 • Klubbarna önskar att i största möjlighet få till stånd tävling/sammandrag motsvarande, när möjlighet bereds. 

 • Diskussion om kommunikation och information fördes. Klubbarna är nöjda med den info som distriktet har och genomför. Tack framfördes till Madalena H för hennes arbete med hemsida/Facebook och julkalendern 2020. Klubbarna uppmanas att inkomma till styrelsen med frågor om de saknar info.

Beachvolley

 • Pauline informerar om Beachvolleyboll. Medel har tilldelats Skånes VBF från RF-SISU för att utveckla beachvolleyboll. Instruktioner för ansökan att ta del av dessa kommer.

 • Tävlingar ungdom för 2021 inbokade enligt Minior Level 4 o 5 och nytt Beach for Kids. Kommer flik på hemsida med info och finns även på delad enhet i Google Drive. Önskemål avseende info vilka dokument som är klara och fria att användas.

 • Påminner om komplett info till kontaktlistan för rapportering till RF-SISU bla.

 • Pauline och Helen arbetar vidare för att kunna erbjuda utbildningar. Digitala varianter önskas i större omfattning. Tips om Beach Clinic Göteborg och Tränarutbildning Steg 1, 6/3 om den blir av.


Foto: KFUM Kristianstad

Medaljer

Vi fortsätter på samma sätt enligt tidigare beslut, säsongen ut. Medaljer inför säsong 21/22 kommer troligen delas ut inför första tävlingarna (inte vid planmöte).

OS-fonden

Planeringsmötet anser att OS-fonden inte passar i tiden och att den behöver ses över. Styrelsen bör fundera på om man skall avveckla den till förmån för annan verksamhet. Mötet anser att de ekonomiska medlen som betalas ut kan nyttjas bättre i annan verksamhet.

Rekryteringsprojekt och utbildning

 • Helen informerade om möjligheter att delta i rekryteringsprojektet. Anmäl till Helen Person om man önskar delta. Främsta målgruppen är åldern som går i skolan F-3 och besöka ordinarie idrottslektioner.

 • Mötet framförde att man önskar att utbildningar inom 4-manna och 6-manna volleyboll skall fortsätta, då det finns ett behov av att utbilda tränare. 

 • Pauline redovisade att det finns väldigt få utbildade tränare inom Beachvolleyboll i Skåne. Hon kommer försöka att gå utbildning så att hon kan få hålla i utbildningar. Om man önskar bli utbildare inom beachvolleyboll kan man kontakta Pauline. Skånes VBF bör kontrollera om Anton Andersson i Svedala är intresserad av att hålla i lokala utbildningar.

 • Övningsbank och utbildningsbank som finns digitalt är bra att nyttja när det finns restriktioner för att genomföra fysiska möten. Pauline och Jonas Brink kommer kontakta Svenska volleybollförbundet för att kontrollera om denna möjlighet kan utvecklas.

Övrigt

Information om att Svenska volleybollförbundet kommer hålla sitt årsmöte under helgen 22-23/5. Mötet kommer genomföras digitalt. Skånes volleybollförbund kommer hålla sitt årsmöte inom en månad därefter. Om det blir ett digitalt eller ett fysiskt möte beslutas under våren.


Foto: Malmö VK

Fler nyheter

Publicerad: 2021-02-17

Senast uppdaterad: 2021-02-17

Visa fler nyheter

Sponsorer