Gå till innehåll
Skånes Volleybollförbund

Säkerställ att er förening har rösträtt på årsmöten 2024

Senast siste december i år måste Svenska Volleybollförbundet ha fått ta del av föreningens årsmöteshandlingar, för att er förening ska få rösträtt på Skånes Volleybollförbunds och Svenska Volleybollförbundets årsmöten under 2024.

Varför är det viktigt med rösträtt?

Årsmötet är förbundens högst beslutande organ och det är framför allt på dessa möten som föreningarna har möjlighet att fatta beslut, men också påverka verksamheten.

Rösträtten gäller från förste januari till 31:e december 2024 och anges i röstlängden, vilket upprättas av Svenska Volleybollförbundet i januari.

Vad behövs för att få rösträtt?

Föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisningar tillsammans med revisionsberättelser från årsmötet, ska skickas till Svenska Volleybollförbundet senast den 31:e december 2023. Handlingarna behöver vara yngre än tolv månader och om extra årsmöten hållits i föreningen, ska dessa handlingar också skickas med.

Årshandlingarna skickas antingen per mejl eller post. Be gärna om återkoppling på att handlingarna mottagits i tid.

Mejladress: info@volleyboll.se

Postadress:
Svenska Volleybollförbundet
Götavägen 28
521 44 Falköping

Alla nyheter

Nyheter från Svenska Volleybollförbundet

Fler nyheter

Publicerad: 2023-11-29

Senast uppdaterad: 2023-12-06

Visa fler nyheter

Sponsorer