Gå till innehåll
Skånes Volleybollförbund

Sammanfattning från planeringsmötet i december

Förra lördagen samlades klubbar från Skånes volleybollförbund för ett planeringsmöte av ungdomsverksamheten i Lund. Styrelsen tyckte det var roligt att träffa klubbarna, att utbyta idéer och fika tillsammans.

Ordförande Patrik Ekstrand ledde höstens planeringsmöte av ungdomsverksamheten. Foto: Skånes VBF

Ordförande Patrik Ekstrand ledde planeringsmötet. Foto: Skånes VBF

Delaktighet i distriktet

Planeringsmötet avhandlade hur vi skapar ett engagemang för det arbete som styrelsen utför, bland klubbarna som ingår i vårt distrikt. Det diskuterades olika förslag om hur engagemang ska kunna ökas. Mötet var eniga i att det behövs ett distrikt som samordnar de olika frågorna inom volleyboll i Skåne. Framför allt är ett fungerande distrikt en förutsättning för att skapa ett bra system med sammandrag och tävlingar för barn och ungdomar som spelar volleyboll i Skåne. Nuvarande styrelse önskar ett större deltagande från alla klubbar i distriktet, då nuvarande styrelse tycker att arbetsbelastningen blir för hög för en för liten styrelse.

Ett förslag var att alla klubbar i distriktet ska få uppdrag löpande, att besätta poster i vår styrelse. Mötet beslutade dock att alla klubbar i Skånes Volleybollförbund ska ta fram förslag på representant som kan verka i styrelsen till nästkommande årsmöte. Detta är extra viktigt då vi i år inte har funnit någon valberedning till vårt förbund.

Förändringar av spelschema till våren 2024

Mötet diskuterade också den förändring som har skett med ungdomskalendern avseende upplägg, arrangerande klubbar och indelning i nivåer.

Det som kommer ske till nästkommande år är att styrelsen tidigt i april/maj skickar ut en preliminär anmälning till klubbarna för de olika nivåerna. Därefter kommer styrelsen tilldela klubbar att vara arrangörer vid de olika tävlingarna/sammandragen.

Detta innebär att klubbarna i början av sommaren kommer veta när tävlingar genomförs och vem som arrangerar. Det kommer underlätta för alla klubbar utifrån att boka hallar och att skapa program för de egna grupperna som man har i en klubb.

Distriktet kommer också försöka följa den princip som nuvarande kalender har med indelning i grupper och nivåer. Det kommer medföra att det blir enklare för alla att planera kommande verksamhet i den egna klubben. Det blir bättre med stabilitet och kontinuitet i dessa frågor, än att ändra från år till år. Det är också bra att distriktet har antagit ett dokument som reglerar hur vi spelar volleyboll för barn och ungdomar i Skåne.

Info Beachvolley i Skåne

Efter lite fika med Lussebulle, pepparkakor och kaffe informerade styrelsen om det arbete som påbörjats med att inventera beachvolleyunderlaget i vårt distrikt. Styrelsen önskar att det ska finnas tävlingar under sommaren som medför att det är enklare för barn och ungdomar att anmäla sig till, än vad dagens beachvolleysystem medför. Bara att lyckas samla de tävlingar som barn och ungdomar kan spela beachvolley under sommaren, tros vara underlättande. Det finns idag ingen riktigt bra samlingssida för våra barn och ungdomar som vill spela beachvolley.

Fernando Mutate, LVK tar emot första- och andrapriset i pojkar U20-serien hösten 2023 från ordförande Patrik Ekstrand. Foto: Skånes VBF

Fernando Mutate, LVK tar emot första- och andrapriset i PU20-serien hösten 2023 från ordförande Patrik Ekstrand. Foto: Skånes VBF

Utbildning Profixio

Därefter informerade ordförande om hur man genomför schemaläggning av matcher i Profixio. Profixio är det system som Svensk volleyboll använder sig av och vårt distrikt har infört det för våra barn- och ungdomstävlingar under hösten. Att klubbar kan göra schemaläggning av de sammandrag/tävlingar som de är arrangörer av ökar arrangörens engagemang i tävlingen. Det skapar också en större redundans av att hantera verktyget Profixio bland Skånes klubbar.

Styrelsen är medveten om att det kan upplevas som svårt att införa ett nytt system. Därför kommer styrelsen hjälpa de klubbar som behöver stöd i att genomföra schemaläggning. Stödet kommer ske i form av tips och att man vid behov schemalägger tillsammans de första gångerna. Styrelsen har tagit fram ett dokument med instruktioner om hur man skapar schemaläggning för barn- ungdomstävlingar. Instruktionen delades ut under mötet och är tillgänglig på vårt förbunds hemsida.

Prisutdelning

Avslutningsvis redovisades resultatet för höstens U20-seriespel. För pojkar kunde styrelsen dela ut pokaler till klubbarnas representanter, då den serien var färdigspelad. Flickorna får vänta lite till, då de sista matcherna spelades senare under helgen. Mötets uppfattning vara att det har varit ett riktigt roligt koncept. Det kommer fortsätta med en ny serie för U20 pojkar respektive flickor under vårterminen 2024.

Planeringsmötet var ett av de första mötena där förbundets klubbar samlades fysiskt, efter att ha genomfört möten digitalt efter pandemins restriktioner. Det var roligt att kunna samlas flera klubbar samtidigt för att diskutera igenom frågeställningar som är viktiga.

Nu tar vi alla snart en skön julledighet och så se's vi igen efter nyår med roliga tävlingar, serier, planeringsmöte och årsmöte.

God Jul och gott Nytt år

/Styrelsen Skånes Volleybollförbund via ordförande Patrik Ekstrand

Roligt att så många kunde vara med på höstens planeringsmöte i Lund. Foto: Skånes VBF

Roligt att så många kunde vara med på höstens planeringsmöte i Lund.

Under planeringsmötet delades priser ut till segrarna i U20-serierna och Årets Ungdomsledare 2022. Foto: Skånes VBF

Foton: Skånes VBF

Alla nyheter

Nyheter från Svenska Volleybollförbundet

Fler nyheter

Publicerad: 2023-12-16

Senast uppdaterad: 2023-12-16

Visa fler nyheter

Sponsorer