Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Beslut angående klassning av spelare

Tävlingsnämnden har fattat beslut om att avslå Falkenbergs överklagande av Tävlingsledningens beslut att inte förlänga dispensen från Tävlingsbestämmelsernas §37 avseende en av lagets spelare.

Ärendet har väckt uppmärksamhet, känslor och frågor. Här nedan följer ett försök att förklara beslutsgången - från början till slut.

BESLUT

Tävlingsnämnden har fattat beslut att avslå Falkenbergs VBK:s överklagande av Tävlingsledningens beslut att inte förlänga dispensen från Tävlingsbestämmelsernas §37 avseende den berörda spelaren. Spelaren kan således inte längre betraktas som svensk medborgare vid tolkning av den aktuella paragrafen. Beslutet gäller från och med den 6 februari 2017 och till dess beslut om nya tävlingsbestämmelser fattas. Det bör dock noteras att spelaren kan fortsätta att spela för Falkenbergs VBK på samma villkor som övriga utländska spelare i förhållande till §37.

VAD HÄNDER NU?

Den 6 februari 2017 får den berörda spelaren status som internationell. Tävlingsnämndens beslut kan inte överklagas inom Svenska Volleybollförbundet. Dock kan Förbundsstyrelsen eller berörd part begära att Tävlingsnämnden omprövar sitt beslut. Beslut fattade av Tävlingsnämnden kan överklagas till Riksidrottsnämnden

BAKGRUND

Tävlingsledningens beslut i oktober
I början av oktober fattade Tävlingsledningen beslut om att asylsökande av humanitära skäl kan betraktas som svenska spelare. En spelare i Falkenbergs VBK föll inom ramen för detta beslut, varpå hans status ändrades från internationell till nationell spelare.

Tävlingsledningens beslut i januari
Fredagen den 13 januari tog Tävlingsledningen beslut om att spelaren i fråga åter skulle klassas som internationell.

Varför fattades januari-beslutet?
Tävlingsledningens beslut fattades utifrån att spelaren fått uppehållstillstånd och att spelaren därmed inte längre var asylsökande. Spelare som har uppehållstillstånd klassas, enligt praxis, som internationella. Regeln omfattar samtliga lag och spelare som spelar i Elitserien.

Vad innebar januari-beslutet?
Beslutet innebar att Falkenberg där och då hade sammanlagt fyra spelare med internationell status, istället för tre. Någon gräns för hur många internationella spelare ett lag får ha finns ej. Däremot finns en regel som säger att ett lag i Elitserien måste ställa upp med minst tre nationella spelare (spelare med svenskt medborgarskap) på planen. Detta regleras i paragraf 37 i Tävlingsbestämmelserna. Tävlingsledningens beslut innebar således att minst en av Falkenbergs fyra internationella spelare måste vara avbytare, i och med att paragraf 37. Viktigt att poängtera i sammanhanget är att spelaren i fråga fortsatt fick spela volleyboll i Elitserien - oavsett om han var att klassa som nationell eller internationell. 

Tävlingsledningen självkritisk
Tävlingsledningens sätt att hantera ärendet hade mer att önska. Tävlingsledningen borde redan i oktober ha delgett Falkenberg information om att spelarens klassning kunde ändras om han fick uppehållstillstånd. Nu missades detta, vilket givetvis är beklagligt. 

Falkenbergs överklagan av januari-beslutet
Lördagen den 14 januari, en dag efter Tävlingsledningens beslut om att ändra spelarens status, lämnade Falkenbergs VBK in en överklagan. Överklagan skulle då behandlas av den av årsmötet valda Tävlingsnämnden.

Tävlingsnämndens beslut om inhibition
Den 14 januari lämnade Falkenbergs VBK in en överklagan mot Tävlingsledningens beslut att klassa en av lagets spelare som internationell. Överklagan, som behandlades av Tävlingsnämnden, innehöll också en så kallad inhibition om att den berörda spelaren skulle klassas som nationell under tiden som ärendet var under handläggning. Den 15 januari beslutade Tävlingsnämnden att bifalla FVBK:s begäran om inhibition. Den berörda spelaren klassades således som nationell under tiden som ärendet var under handläggning. I övrigt fortsatte Tävlingsnämnden nu utreda ärendet för att kunna fatta ett slutgiltigt beslut.

Tävlingsnämndens beslut i februari
Söndagen den 5 februari har alltså Tävlingsnämnden nu fattat beslut i ärendet. Beslutet förkunnar att Falkenbergsspelaren ska klassas som internationell. Viktigt att poängtera är att spelarens nya status inte inkräktar på hans rätt att spela volleyboll i Elitserien. Han kan spela på samma villkor som övriga internationella spelare i Elitserien. Skillnaden är att Falkenberg nu har fyra internationella spelare istället för tre. Det innebär att minst en av dem måste vara avbytare, i och med att paragraf 37 i Tävlingsbestämmelserna gör gällande att lag i Elitserien måste mönstra minst tre svenska spelare på planen samtidigt. Regeln omfattar som sagt samtliga lag och spelare som spelar i Elitserien. Tävlingsnämndens beslut kan inte överklagas inom Svenska Volleybollförbundet. Dock kan Förbundsstyrelsen eller berörd part begära att Tävlingsnämnden omprövar sitt beslut. Beslut fattade av Tävlingsnämnden kan överklagas till Riksidrottsnämnden.

Fler nyheter

Publicerad: 2017-02-05

Senast uppdaterad: 2017-02-06

Visa fler nyheter

Sponsorer