Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Föräldramöten inställda

Föräldramötena för nuvarande och blivande elever vid volleybollgymnasiet 28-29 mars ställs in med tanke på den rådande situationen.

Informationen som skulle givits vid mötet delges på annat sätt och exakt hur, återkommer vi till.

Mentorssamtalen för de nuvarande eleverna sköts inte fysiskt utan via telefon, Facetime, Skype eller på annat sätt som mentor och vårdnadshavare kommer överens om.

Visningen av lägenheterna för de blivande eleverna flyttar vi framåt i tiden.

Även här behöver vi återkomma om de praktiska arrangemangen och hur vi löser dessa.

Lägret för de elever som skulle delta vid  föräldramötet för åk 0 utgår också.

Fler nyheter

Visa fler nyheter

Sponsorer