Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Information om utflytt

Här kommer info om utflytt från elevboendet.

               

Utflytt för volleybollelever 2022

ÅK 3
   Utflyttning av avgångseleverna ska vara avklarad senast mån 13 juni kl 16.00.

Personal kommer
bara att finnas tillgänglig i begränsad omfattning under helgen. Viktigt att därför meddela vilken
tid ni önskar för besiktning så fort som möjligt.
Att tänka på innan besiktning:

• Töm källare/vindsförråd och cykelförråd på dina saker
• Följ städpunkterna i städdokumentet (kommer att finnas i varje lägenhet) för att undvika
ombesiktning av lägenheten och onödiga kostnader.
• Se till att samtliga nycklar/tagg återlämnas
• Avregistrera bredbandet hos Telia, 90200 (för er som själva registrerat er på adressen)
OBS!!! Alla lägenheter ska besiktigas innan hemfärd.


ÅK 1-2
Innan hemresa och sommarledighet ska nycklar/tagg lämnas in i påskrivet kuvert till
Sten-Ove, senast måndag 13 juni kl 15.00. Alternativt kan nycklar läggas i varje elevs
respektive postfack. Lägenheterna ska städas innan hemfärd, kyl o frys städas ur och alla
sopor slängs.
Tvättstuga
Gå igenom tvättstugan och ta hand om all tvätt som tillhör dig. Alla kläder som finns kvar i
tvättstugan efter skolavslutning kommer att tas bort.
Cyklar
Inför sommarledigheten ska alla cyklar märkas upp med namn. Alla cyklar som inte är märkta
kommer att forslas bort för att bereda plats för dom cyklar som verkligen används.
Sortera rätt
För att underlätta städning och bortforsling av gamla möbler och dyl kommer olika kärl att placeras
ut. Det kommer att finnas plats för elektronik, metall och för brännbart material. Kärlen kommer att
placeras på baksidan av 21D. I övrigt används dom sorteringsrum som tillhör fastigheten.
Inflyttning
Inflyttning i elevboendet sker helgen 20-21 aug. Utlämning av nycklar sker i bovärdsrummet i 21D
mellan 12-16, meddela ungefärlig ankomsttid.
Varma sommarhälsningar
Sten-Ove
070-5532814

Fler nyheter

Visa fler nyheter

Sponsorer