Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Säsongens beachvolleytävlingar 2017

Ett nytt sätt att förbereda tilldelningen av sanktionerandet av rankinggrundande tävlingar införs inför 2017. Dels tillvägagångssättet och dels samt framförallt att inlämnandet av ansökningar ska ske under november månad.

Detta efter påtryckningar från både spelare, arrangörer och andra intressenter. Önskemålet som tillgodosetts har varit bättre framförhållning och inte minst att även de tävlingar som planeras att genomföras under de första månaderna finns med i underlaget före beslut av säsongskalender.

Det finns en medvetenhet om att omställningen kan orsaka en del övergångsproblem. Det går att ansöka om sanktion senare men dessa ansökningar kommer då i andra hand och kan komma att nekas.

Vänligen, använd denna Excelfil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och lägg där in ansökningar för de tävlingar som önskas för 2017. Använd kommentarsfältet om tävlingen är tänkt att vara en del annat arrangemang eller om det är fristående tävlingar. Likaså görs noteringar om ”måstedatum” inklusive skäl.

Utifrån detta material gör tilldelningsgruppen ett schema och därefter lägger arrangörerna in de tilldelade tävlingarna i FX.

Underlaget (Excelfil) ska vara tävlingsledningen tillhanda senast 30 november till tl@volleyboll.se.

Lite kort om kriterierna för Open Svart och Challenger, se nedan. För Open Grön finns inte några begränsningar.

Open Svart
Det finns fyra tävlingsområde. Inom varje område kan sanktion lämnas för två herr- och två damtävlingar. Bilaga 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar i vilket tävlingsområde 2016 års arrangörer tillhör. Nya arrangörer placeras in i ett område efter beslut av Svensk volleybolls tävlingsledning.

Vinnare av Svart Open kan ha en garanterad plats på Challenger kommande tävlingsvecka. Totalt sett kan fyra Opensegrare omfattas av garantin. Vilka Open som genererar Challengerplats anges i samband med att sanktionen beviljats och publicerats. Kvalplatsen är dedikerade till en specificerad Challenger nästkommande helg och gäller under TP 4 - TP 14 (ex vinnare Svart Open TP 3 får garantiplats till Challenger TP 4 osv).

Undantag från garantiplatser är helgdagar som inte är en lördag eller en söndag. För 2017; 1 maj, 25 maj och 6 juni.

Challenger
Geografisk spridning på Challenger. Landet delas upp i fyra delar: Norr, Öst, Väst och Syd och där det bara i undantagsfall kan fördelas till exempel Väst och Syd.

Maximalt kan två Challenger per tävlingsklass erhålla sanktion per tävlingsvecka.

Under TP som SM genomförs på tilldelas inte sanktion för Challenger.

Tilldelningen av Challenger påverkas av vart Swedish Beach Tour går nästkommande TP. För exempelvis Swedish Beach Tour i Helsingborg TP8 bör en av Challenger tävlingarna i TP 7 vara i relativ geografisk närhet som ger kvalplats till den kommande tourtävlingen. Den andra kan i exemplet läggas i Öst eller Norr.

Tävlingsperioder

TP 1
v 01 - v 13
2017-01-01
2017-04-02
TP 2
v 14 - v 20
2017-04-03
2017-05-21
TP 3
v 21 - v 22
2017-05-22
2017-06-04
TP 4
v 23
2017-06-05
2017-06-11
TP 5
v 24 - v 25
2017-06-12
2017-06-25
TP 6
v 26
2017-06-26
2017-07-02
TP 7
v 27
2017-07-03
2017-07-09
TP 8
v 28
2017-07-10
2017-07-16
TP 9
v 29
2017-07-17
2017-07-23
TP 10
v 30
2017-07-24
2017-07-30
TP 11
v 31
2017-07-31
2017-08-06
TP 12
v 32
2017-08-07
2017-08-13
TP 13
v 33
2017-08-14
2017-08-20
TP 14
v 34 - v 35
2017-08-21
2017-09-03
TP 15
v 36 - v 41
2017-09-04
2017-10-15
TP 16
v 42 - v 52
2017-10-16
2017-12-31

Preliminärt tourschema för 2017 är:

Tourschema 2017
Spelplats
Datum
v 23
Uppsala
9-11 juni
v 24
SBT Tbc
16-18 juni
v 25
Midsommar

v 26
SBT Tbc
30 juni-2 juli
v 27
Helsingborg
7-9 juli
v 28
Göteborg
14-16 juli
v 29
Kalmar
21-23 juli
v 30
Tylösand
28-30 juli
v 31
Falkenberg
31 juli-6 augusti
v 32
SBT Tbc
10-12 augusti
v 33
Umeå
17-19 augusti
Fler nyheter

Publicerad: 2016-11-09

Senast uppdaterad: 2016-11-09

Visa fler nyheter

Sponsorer