Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Projektstöd IF

Föreningar kan i IdrottOnline, via Svenska Volleybollförbundet, söka idrottsmedel inom stödet Projektstöd IF.
Medel från Projektstöd IF finns alltså till för att ge möjlighet för er som förening att genomföra olika typer av projekt, satsningar eller utvecklingsarbeten - med det gemensamma målet att utveckla vår idrott för att kunna ta emot och på bästa sätt ta hand om alla som söker sig till oss!

Kort om Projektstöd IF 2024-2025:

Projektstöd IF är ett ekonomiskt stöd som kan sökas av volleyboll- och beachvolleyföreningar i IdrottOnline. Stödet syftar till särskilda satsningar på föreningsnivå som leder till utveckling av verksamhet för målgrupperna barn och ungdom samt personer med funktionsvariationer

Exempel på kostnader som godkänns vid ansökan:

 • Föreläsare, utbildare, handledare.
  • Omkostnader för fysiska träffar/utbildningar med mera.
  • Omkostnader för prova på-aktiviteter.
  • Arvode för projektledning, medverkande i arbetsgrupp/projektgrupp.
  • Ledararvode.
  • Material och utrustning max. (ej för ordinarie verksamhet)
  • Materialkostnader så som framtagande av eget material, trycksaker, roll-ups, broschyrer eller liknande.

Projektstöd IF får inte nyttjas till:

 • Ordinarie/löpande verksamhet eller till verksamhet utöver barn- och ungdom eller para.
  • Inköp av material/utrustning för ordinarie/löpande verksamhet.
  • Lönemedel för redan anställd föreningspersonal.
  • Lägerverksamhet.
  • Individuella avgifter så som medlems- och licensavgift.
  • Identisk satsning från tidigare ansökan

Dessa idrottsmedel finns att söka 2024-2025;


Utbildning och kompetenshöjning är en central del av vår idrottsliga tillväxt och vår verksamhets framgång. Svensk Volleyboll utvecklar ett nytt utbildningssystem för tränare, ledare, domare och funktionärer. Under tiden detta tar form är vi mer än glada att erbjuda följande utbildningar. Vi ser fram emot att kunna presentera det nya systemet och det breda utbud av utbildningsmöjligheter som det kommer att erbjuda. Medel beviljas för hela eller delar av kostnaderna.

Följande utbildningar finns:

Tränare och ledare:

 • Grundutbildning Kidsvolleyboll
 • Grundutbildning Volleyboll level 4-7
 • Grundutbildning Volleyboll
 • Grundkurs Beachvolleyboll
 • Fördjupningskurs Beachvolleyboll
 • Temakurser – fördjupningskurs i specifikt volleybollmoment/skill

Domare:

 • Volleybolldomare Steg 1 (Sker i samarbete med föreningar.)
 • Volleybolldomare Steg 2 (Ges 1-2 gånger/år.)
 • Fortbildningar i samband med ungdoms-/juniormästerskap.

Funktionärer:

 • Datavolley
 • eScoreutbildning

Deadline för att söka dessa stöd är 31 oktober 2025 eller när medlen är slut. Deadline för återrapport från utbildningen är senast en (1) månad efter avslutad utbildning.

De paket som föreningar kan ansöka om stöd inom Projektstöd IF har rubrikerna;

 • Rekrytering
 • Inkludering
 • Ny verksamhet

Rekrytering

Det här paketet syftar till att skapa förutsättningar för fler föreningar att erbjuda verksamhet som lockar fler och som fler vill stanna kvar i. Genom det här paketet kan er förening söka medel för att satsa på rekrytering samt utveckling och kvalitetssäkring av er verksamhet och idrottsliga miljö.

Stödet är även avseätt för att bredda ert föreningens verksamhetsutbud samt nytänkande rekryteringsinsatser till föreningens barn- och ungdomsverksamhet

Exempel på rekryteringsinsatser:;
Uppsöka skolor, prova på-aktiviteter, öppen hall på fasta tider eller annan typ av aktiv rekryteringsaktivitet. Ni kan även söka pengar för tex t.ex. serieavgift i Division 3 allternativt för att behålla äldre ungdomar i verksamheten.

Sökbart belopp: Max 10.000 kr

Deadline för att söka dessa stöd är 31 oktober 2025 eller när medlen är slut.
Deadline för återrapport från projektet är senast en (1) månad efter avslutat projekt.

Inkludering

Det här paketet syftar till att skapa förutsättningar för fler föreningar att erbjuda jämlik och inkluderande verksamhet. För att tillgodose tillströmningen av barn i olika åldrar behöver vår verksamhet tilltala fler målgrupper och erbjuda jämlika möjligheter och förutsättningar att delta, oavsett kön/könsidentitet, ålder, etnisk bakgrund, funktionalitet, sexuell läggning, religion/annan trosuppfattning och socioekonomisk bakgrund. Genom det här paketet kan er förening söka medel för att satsa på jämlikhet och inkludering inom er organisation och verksamhet.

Exempel på inkluderingsinsatser;
Paravolleyboll, nybörjargrupper för äldre ungdomar, ny spelform i klubben (volleybompa, kidsvolley)

Sökbart belopp: Max 10.000 kr

Deadline för att söka dessa stöd är 31 oktober 2025 eller när medlen är slut.
Deadline för återrapport från projektet är senast en (1) månad efter avslutat projekt.

Nystartad förening

Nystart/omstart av barn- och ungdomsverksamhet
Det här startpaket riktar sig till nystartade/omstartade föreningar som avser att bedriva verksamhet för barn och ungdomar. Syftet med paketet är att stötta klubben i att starta upp en barn- och ungdomsverksamhet (7-25 år).

Villkor för detta bidrag är att klubben inte har bedrivit någon barn- och ungdomsverksamhet senare än 2015.

Sökbart belopp: Max 10.000 kr och pengar kan inte gå till enskilda medlemsavgifter.

Deadline för att söka dessa stöd är 31 oktober 2025 eller när medlen är slut.
Deadline för återrapport från projektet är senast en (1) månad efter avslutat projekt.

 

 

Frågor och svar om idrottsmedel;

Vem kan ansöka om idrottsmedel?

För att ansöka om idrottsmedel på IdrottOnline måste du vara ordförande, kassör eller firmatecknare för idrottsmedel.
Denna roll och behörighet måste tilldelas dig på IdrottOnline, det räcker inte att du är ordförande eller kassör.
Detta kan ni få hjälp med hos IdrottOnlies support för föreningar om ni är osäkra på hur man gör.
Vi rekommenderar att minst två utöver kassör och ordförande i föreningen tilldelas behörighet att ansöka om idrottsmedel på IdrottOnline.

Ansökan ska göras i IdrottOnline innan eller samma dag som utbildningen startar.

Lathund för ansökan. Pdf, 322.5 kB, öppnas i nytt fönster.

För att logga in samt söka idrottsmedel på IdrottOnline måste du ha behörighet och FrejaID+.

Vad gäller kring återrapportering?

Ansökan om idrottsmedel på IdrottOnline ska alltid återrapporteras. När ni beviljas medel får ni ett mejl med information kring godkänt belopp samt återrapportering. Bland annat får ni datumet för när det är sista dagen att skicka in er återrapport, detta måste ni hålla koll på.

Det är alltid personen som skickat in ansökan som fått detta mejl samt de påminnelser om återrapportering som skickas ut.
Det är därför viktigt att denna person vidarebefordrar detta till någon annan om den inte längre är kvar i föreningen.

Från och med 2024 måste föreningen skicka in återrapport senast en månad efter det slutdatum som anges i ansökan.

Vid utebliven återrapport månad 1 - ni kan inte beviljas ytterligare medel.
Vid utebliven återrapport månad 2 - ni blir återbetalningsskyldiga.

Vem ska vi kontakta om vi har frågor om idrottsmedel?

Har ni frågor som rör exempelvis inloggning eller tekniska problem på IdrottOnline ska ni vända er till deras föreningssupport.

Frågor gällande utbildning skickar ni till utbildning@volleyboll.se
Frågor gällande projekt rörande barn och ungdomar skickar ni till info@volleyboll.se

Sponsorer

Partners