Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Montage: Joakim Bengtsson, Foto: Robert Boman & Glenn T Unger

4 mot 4 (level 4-7)

Spelformen 4 mot 4 riktar sig barn och ungdomar i åldrarna omkring 10-14 år, men passar även för motionsspel och äldre utövare på nybörjarnivå. Målsättningen är att det ska bli jämna och utvecklande matcher, där alla får delta i spelet.

Volleyboll fyra mot fyra (level 4-7) är indelat i olika nivåer (levels) i syfte att vara tillgängligt för både nybörjare och mer avancerade spelare och lag. Indelningen möjliggör spel, oavsett ålder och erfarenhet, på en nivå som är utvecklande för alla. Målsättningen är att det ska bli fler jämna matcher samtidigt som sporten både ska kunna locka nya spelare och få redan invigda att inspireras ännu mer. Spelformen förbereder spelaren för traditionell volleyboll.

Level 4-7 är volleyboll fyra mot fyra och är en fortsättning på Kidsvolley som utgör level 1-3.

Volleyboll fyra mot fyra spelas som regel upp till och med det år spelarna fyller 14 år. Men det finns inget som hindrar en förening att arrangera en turnering för äldre deltagare. Med fördel kan pojkar och flickor spela både tillsammans och mot varandra.

Gemensamt för level 4 – 7 är;
• Laget innehåller tre till sju spelare.
• Laget har fyra eller tre spelare på banan.
• Spelarna ska stå i en fastställd rotationsordning innan serven slås.
• Den spelare i laget som senaste servade är baklinjespelare. Övriga är framlinjespelare.
• Baklinjespelaren får inte anfalla vid nätet och inte blockera.
• När laget vinner tillbaka serverätten roterar spelarna inklusive eventuella avbytare. Den nyss inkomna spelaren servar.
• Efter fyra servar av samma spelare roterar laget in en ny servare.
• Omboll döms när en boll eller spelare kommer in på banan och domaren anser att den påverkar spelet.

Nedanför kommer en sammanfattning av varje Level. Fullständiga regler av alla levlar finns att hitta i dokumentsbanken.

Level 4

• Level 4 spelas med ungdomsboll (200-230 gram)
• Näthöjd 200 cm.
• Laget måste ha 3 beröringar, undantag vid block. Om bollen spelas över efter första eller andra beröringen förloras bollen.
• Lagets andra beröring kan fångas och kastas som ett pass till en medspelare.
• Bollen får studsa en gång, utom vid servemottagning som måste tas före studs.
• Underarmsserve ska slås från 4,5 meter eller längre bak (en spelare som inte bemästrar serve från 4,5 meter kan tillåtas serva från 3 meter). De två första servarna i varje serveomgång måste vara underarmsserve. Övriga typer av serve sker bakom baslinjen.

Level 5


• Level 5 spelas med ungdomsboll (200-240 gram)
• Näthöjd 200 cm.
• Bollen får studsa en gång utom vid servemottagning som måste tas före studs.
• Underarmsserve ska slås från 4,5 meter eller längre bak. Övriga typer av serve sker bakom baslinjen.

Level 6


• Level 6 spelas med seniorboll (260 gram) eller ungdomsboll (200-230 gram). Tävlingsledningen avgör vilken boll som har företräde.
• Näthöjd 210 cm.
• Bollen får studsa en gång utom vid servemottagning eller när den kommer tillbaka direkt från motståndarens block, då måste den slås före studs.
• All serve sker bakom baslinjen.


Level 7


• Level 7 spelas med seniorboll (260 gram).
• Näthöjd;

  • Röd/svart, 224 cm för Pojkar och 218 cm för Flickor
  • Blå/grön, 218 cm Pojkar och 210 cm Flickor

• Spelas utan studs.
• All serve sker bakom baslinjen.

Sponsorer