Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Bidra till beachvolleyns tävlingsbestämmelser 2021

Den årliga översynen av Svenska Volleybollförbundets tävlingsbestämmelser för beachvolley är igång. Du och din förening har möjlighet att påverka!

Tävlingsbestämmelserna revideras varje år och nu är det alltså dags igen. Medlemsföreningarna välkomnas att engagera sig i arbetsprocessen. Observera att detta inte rör de tillfälliga Coronanpassade tävlingsbestämmelserna.

Beachvolleyns tävlingsbestämmelser för säsongen 2021 bearbetas i tre steg. I det första steget har Svensk volleybolls medlemsföreningar möjlighet att inkomma med förslag och synpunkter till tl@volleyboll.se. Det andra steget innefattar att förslagen gås igenom och sammanställs i en remiss som går ut till föreningarna. Steg nummer tre utmynnar i att ett beslutsunderlag läggs fram för beslut av förbundsstyrelsen.

En arbetsgrupp bestående av föreningsaktiva personer tillsammans med tävlingsledningen tar processen från ax till limpa. Vill du som föreningsaktiv delta i arbetsgruppen? Skicka en intresseanmälan till tl@volleyboll.se

Tidplan
- 10 september: Deadline för att lämna in förändringsförslag.
- 18 september: Remissen om Tävlingsbestämmelser 2021 går ut
- 11 oktober: Deadline för remissvar till Tävlingsledningen.
- Arbetsgruppen bereder underlaget till förbundsstyrelsens möte.
- Beslut om beachvolleyns tävlingsbestämmelser för 2021 tas av styrelsen
- De nya tävlingsbestämmelserna ska vara fastställda senast 1 november och börjar gälla 1 januari.

Här kan du läsa nuvarande beachvolleybestämmelser Länk till annan webbplats.!

Fler nyheter

Publicerad: 2020-08-26

Senast uppdaterad: 2020-08-26

Visa fler nyheter

Sponsorer