Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Svenska Volleybollförbundet ingår samarbete för framtidens idrottshall

Bristen på idrottshallar är stor och det behövs hallar tillgängliga för flera aktiviteter och utövare. Nu inleder fem av de största förbunden för inomhusidrott ett samarbete med White arkitekter där ett koncept för den moderna idrottshallen tas fram.

Förbunden som ingår i samarbetet är Basketboll-, Gymnastik-, Handboll, Innebandy- och Volleybollförbundet.

Projektet Den moderna idrottshallen för idrott och skola ska bidra till ökad rörelseglädje och präglas av multifunktionalitet och yteffektivitet. Hållbarhetsperspektivet är bärande för hela konceptet. Socialt genom att lyfta idrottshallen som en mötesplats som uppmuntrar till att fler blir aktiva och kan utveckla sin rörelseförståelse, men även ekonomiskt och ekologiskt genom en hållbar livscykelkostnad på hallen.

– Det här samarbetet ger oss chansen att skapa merattraktiva idrottshallar som såväl skolan som idrottsrörelsen kan få nytta av, helt i linje med det ökade intresset kring rörelse och folkhälsa vi ser i samhället. Vi bidrar med egen forskning och lösningar som skapar mervärde för såväl utövare som samhälle, säger Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt på White.

– Inomhusidrotten i Sverige lider stor brist på hallar och det behövs nya grepp för att få fram bra, hållbara och funktionella ytor där barn och unga kan idrotta året runt, säger Martin Kihlström, nationell förbundschef på Svenska Volleybollförbundet. ”Hallen” är en oerhört viktig mötesplats för barn och ungdomar och en förutsättning för att föreningarna inom våra idrotter ska kunna bedriva verksamhet. Vi har föreningar i exempelvis Stockholm som idag måste säga nej till fler barn på grund av att det inte finns halltider, vilket naturligtvis är ett jätteproblem, säger Kihlström. 

Främsta målgruppen för den moderna idrottshallen är barn och ungdomar inom idrottsrörelsen och skolan. Med en inkluderande process och dialog som fångar in flera perspektiv av rörelse och idrottande kommer inspel att hämtas från de medverkande förbunden, barn och ungdomar, föräldrar och ledare, Sveriges Kommuner och Landsting och andra intressenter.

Konceptet för framtidens idrottshall kommer att kunna användas av kommunala och privata aktörer som mall och inspiration i byggandet av moderna idrottshallar, för såväl träning som skolundervisning i idrott och hälsa. Idrottshallen ska också kunna nyttjas till tävling på lägre nivåer inom respektive idrott.

– Vi är glada att vara en drivande kraft i arbetet med att utforma framtidens idrottshall och har stora förhoppningar om att projektet i förlängningen resulterar i att vi sätter fler barn i rörelse, avslutar Kihlström.

Fakta:
Projektet ägs gemensamt av Basketboll-, Gymnastik-, Handboll, Innebandy- och Volleybollförbundet och delfinansieras av Riksidrottsförbundet med stöd från White arkitekters forsknings- och utvecklingsavdelning White Research Lab. Projektet startar i oktober 2019 och beräknas vara klart i april 2020 då det planeras att visas upp i samband med Träffpunkt idrott i Göteborg 17-19 mars.

Kontakt:
Daniel Glimvert, projektledare, daniel.glimvert@gymnastik.se, tel. 08-699 64 90
Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt, niklas.singstedt@white.se, tel. 08-402 26 08
Rebecca Rubin, processledare, rebecca.rubin@white.se, tel. 076-639 47 73
Martin Kihlström, nationell förbundschef ,Svenska Volleybollförbundet, tel. 070-258 23 32


Fler nyheter

Publicerad: 2019-10-09

Senast uppdaterad: 2019-10-09

Visa fler nyheter

Sponsorer