Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Ny distriktsorganisation processas fram

Svenska Volleybollförbundet genomför ett utvecklingsarbete med målet att sjösätta en ny distriktsorganisation som bättre ska möta medlemsföreningarnas behov av stöd och resurser. Medlemsföreningarna inbjuds att delta i processen.

Svenska Volleybollförbundet består i dagsläget av sex distrikt där verksamheten bedrivs med skiftande karaktär och intensitet. Det har över tid varit svårt att fylla distriktsstyrelserna med ledamöter, vilket fått till följd att distriktsarbetet på sina håll saknat både energin och engagemanget som krävs för att göra verksamheten livskraftig. Volleyboll- och beachvolleyföreningar runt om i landet går därmed miste om en viktig stödfunktion. Vid Svenska Volleybollförbundets årsmöte 2017 uppdrogs därför åt förbundsstyrelsen att se över hur distrikten organiseras. Utifrån denna bakgrund föreslås nu en ny distriktsorganisation.

I korthet föreslås den nya organisationen innebära att dagens distrikt ersätts av regionala eller tematiska arbetsgrupper och att delar av administrationen centraliseras till Svensk Volleybollförbundets Stockholmskansli, som agerar stödfunktion. Ett distrikt behålls rent formellt och dess styrelse består förslagsvis av någon från varje regions-/temagrupp. Arbetsgrupperna sorterar under förbundsstyrelsen och fungerar tillsammans med det kvarvarande stordistriktet som förbundsstyrelsen förlängda arm ut i rörelsen. Arbetsgrupperna bemannas av föreningarna och bedriver i mångt och mycket samma typ av aktiviteter som distrikten tidigare gjort, så som utbildning, tävling rekrytering m.m, men slipper stora delar av det administrativa oket.

Här finns förslaget att läsa i sin helhet. Länk till annan webbplats.

Länk till annan webbplats.Svenska Volleybollförbundets medlemsföreningar inbjuds att delta i arbetet med den nya distriktsorganisationen genom att inkomma med synpunkter och förbättringsförslag. Dessa skickas till info@volleyboll.se senast den 30 december.

TIDPLAN

2019

- 30 december: Förslag in till info@volleyboll.se.

2020

- 15 januari 2020: Remissvar ut på volleyboll.se.
- Februari: Slutgiltigt förslag presenteras
- April: Årsmöteshandlingar skickas ut
- Maj: Beslut årsmöte

Fler nyheter

Publicerad: 2019-11-08

Senast uppdaterad: 2019-11-08

Visa fler nyheter

Sponsorer