Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Föreningsenkät om coronas konsekvenser

Nu har ni som förening möjlighet att ge er bild av vilka konsekvenser coronakrisen har på er ekonomi och verksamhet. Fyll i Riksidrottsförbundets enkät och bidra med viktigt underlag till dialogen med regering och kommuner. Svara senast 30 april!

Syftet med enkäten är att skapa en översikt av de ekonomiska konsekvenser som coronakrisen innebär för idrottsrörelsen. Observera att enkäten inte är ett formulär för att ansöka om ekonomiskt stöd, den processen arbetar Riksidrottsförbundet med parallellt.

Den sammantagna bilden av alla föreningars enkätsvar kommer att användas i dialog med regeringen och kommuner för kommande stödinsatser. Enkäten blir även ett underlag för övriga stödinsatser gentemot Sveriges idrottsföreningar. Svenska Volleybollförbundet uppmanar därför alla berörda medlemsföreningar att delta.

I enkäten ombeds idrottsföreningarna uppskatta de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medfört för hela föreningens verksamhet under perioden 12 mars–30 juni, inom följande områden:
• Evenemang och tävlingar
• Träningsverksamhet 
• Föreningens ekonomi
• Aktuella åtgärder

Enkäten finns i IdrottOnline. Använd föreningens vanliga inloggningsuppgifter till IdrottOnline (IdrottsID eller personnummer) för att fylla i enkäten. Behöriga att fylla i enkäten är de i IdrottOnline registrerade rollerna Ordförande, Kassör, Idrottsmedelfirmatecknare, LOK-stödsansvarig firmatecknare eller Huvudadministratör. Tänk på att svaren ni som förening ger ska spegla situationen i hela er förening.

LÄS MER
Mer info om enkäten
Länk till annan webbplats.
Till enkäten i IdrottOnline Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Publicerad: 2020-04-16

Senast uppdaterad: 2020-04-16

Visa fler nyheter

Sponsorer