Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Miljonstöd till Svensk volleyboll

Svensk volleyboll har ur regeringens krispaket till idrotten tilldelats nästan 1,7 miljoner kronor i kompensationsstöd av Riksidrottsförbundet (RF) till följd av coronapandemin.

Under våren utfärdade regeringen ett krisstöd på 500 miljoner kronor till idrottsrörelsen, som gått miste om minst 1,3 miljarder under perioden 12 mars - 30 juni Länk till annan webbplats.. RF fick uppdraget att fördela stödet mellan Sveriges specialidrottsförbund (SF) samt deras respektive distrikt (SDF) och landets idrottsföreningar (IF).

Utifrån ramar och övergripande principer Länk till annan webbplats., som fastslogs i mitten av april, har RF idag, fredagen den 12 juni, meddelat hur medlen fördelas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i procent mellan sökande SF, SDF och IF. Alla SF, Svenska Volleybollförbundet inkluderat, har också informerats om hur stort kompensationsstöd de får.

3500 föreningar tilldelas 91 procent, 454 miljoner kronor. Förbund och dess distrikt tilldelas 7 respektive 2 procent, totalt 46 miljoner kronor.

Svenska Volleybollförbundet får tilldelat nästan 1,7 miljoner kronor.

– Coronaviruset har slagit hårt mot samhället, idrotten inkluderat, och inom volleybollen har vi redan märkt av konsekvenserna. De här pengarna är därför jätteviktiga för oss och våra föreningar. I och med att pandemin håller i sig hoppas vi också på ytterligare stödinsatser framåt, säger Martin Kihlström, förbundschef på Svenska Volleybollförbundet.

Så har fördelningen gått till

Svenska Volleybollförbundet sökte stöd för nationella evenemang som ställdes in mellan 12 mars – 30 juni, där den sökta summan uppgick till totalt 3,8 miljoner kronor. Beloppet som Volleybollförbundet nu får tilldelat är lägre, men det är också väntat. RF har genomgående konstaterat att varken SF, SDF eller IF kan kompenseras fullt ut.

– Det har varit en grannlaga uppgift att på ett så rättvist sätt som möjligt fördela 500 miljoner kronor när behovet är 1,3 miljarder. De som får mest får 60 procent av vad de har sökt och många får mindre än så, säger Björn Eriksson ordförande i Riksidrottsförbundet.

En bärande princip för stödet är att förlusten jämförs med föreningens omsättning. De 91 procent som går till föreningar innefattar både stöd till mindre föreningar, föreningar som arrangerar stora motionslopp och föreningar i de stora lagidrotterna som skulle spelat slutspel.

– Vi har många mindre föreningar som kanske inte har förlorat så många kronor, men dessa kronor är i flera fall en stor del av deras totala omsättning. De som behöver mest hjälp har också fått störst stöd procentuellt sett i förhållande till den ekonomiska förlusten, säger Björn Eriksson.

Vad händer nu?

Största delen av det stöd som Svenska Volleybollförbundet får tilldelat ska i nästa steg fördelas vidare till medarrangörerna av de nationella evenemang som ställdes in under våren och som parterna gemensamt sökte kompensationsstöd för. Vilka belopp som utgår till var och en av föreningarna meddelas i början på nästa vecka.

Måndagen den 15 juni ger RF besked till alla de idrottsföreningar som sökt kompensationsstöd. Samma dag börjar också pengarna betalas ut.

RF har sökt ytterligare 500 miljoner kronor i stöd från regeringen Länk till annan webbplats. för de uppskattningsvis 1,2 miljarder som idrottsrörelsen förlorar under perioden juli-september.

Tidplan: Kommunikation kring och fördelning av kompensationsstöd
• 12/6 RF ger besked om stöd till SF.
• 15/6 RF meddelar enskilda beslut till samtliga IF.
• 15/6 RF påbörjar utbetalningar till SF och IF.
• 16/6 Volleybollförbundet meddelar belopp till respektive förening från SF-stöd

Fler nyheter

Publicerad: 2020-06-12

Senast uppdaterad: 2020-06-12

Visa fler nyheter

Sponsorer