Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Volleybollförbundets råd och riktlinjer för inomhussäsongen 2020/21

Inomhussäsongen 2020/21 inleds under pågående pandemi och genomförs under förutsättning att alla tar ansvar genom att följa myndigheternas rekommendationer samt Svenska Volleybollförbundets nya råd och riktlinjer.

Vissa har varit igång en tid, andra är i startgroparna och har sina första samlingar och träningar under de kommande veckorna. Inomhussäsongen står för dörren och runt om i Sverige förbereder sig lag och föreningar för utmaningarna som väntar både på och vid sidan av planen.

Säsongen blir speciell på många sätt. Dels för att längtan efter att få spela är extra stor och stark efter det abrupta och allt för tidiga avslutet i våras, men också för att uppstarten på den nya säsongen sker under en pågående pandemi.

Råd och riktlinjer för säsongen

Coronautbrottet ställer nya och stora krav på samhället i stort, idrotten inkluderat. Alla behöver anpassa sig och ta sitt ansvar genom att följa myndigheternas rekommendationer. Det är en förutsättning för att säsongen ska kunna genomföras.

Som ett komplement till dessa har Svenska Volleybollförbundet arbetat fram övergripande råd och riktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som från och med dags datum omfattar och appliceras på alla volleyboll- och beachvolleyaktiviteter under inomhussäsongen 2020/21.

Alla som arrangerar eller deltar i volleyboll- och/eller beachvolleyaktiviteter inomhus förväntas både följa och hålla sig uppdaterade på råden och riktlinjerna

, som kan ändras med kort varsel. Senaste versionen av dokumentet finns alltid på den här sidan på volleyboll.se. Länk till annan webbplats.

Förhoppningen är att råden och riktlinjerna ska ge vägledning i frågor som exempelvis spelare och föreningar kan ställas inför under rådande situation.

Några av de viktigaste punkterna är att:
Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
• Endast de som är nödvändiga för aktiviteternas genomförande får befinna sig i hall/lokal/område.
• En idrottsaktivitet som anordnas på en tydligt avgränsad arena och utan publik inte är en offentlig tillställning och därmed inte berörs av begränsningen av max 50 personer. Vid osäkerhet, rådgör med den lokala polismyndigheten.
• Kontakterna ska begränsas före, under och efter aktiviteten. Var noga med social distansering och undvik onödig fysisk kontakt.
Volleybollförbundets råd och riktlinjer i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta fram egna riktlinjer

En förening eller annan aktör som arrangerar inomhusaktiviteter i volleyboll eller beachvolley är ansvarig för genomförandet och måste minimera risken för att corona sprids. I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska arrangören vidta försiktighetsåtgärder samt göra en riskbedömning med hjälp av Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg innan aktiviteterna arrangeras Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Alla arrangörer uppmanas att med utgångspunkt i myndigheternas rekommendationer och Svenska Volleybollförbundets direktiv ta fram egna riktlinjer anpassade efter lokala förutsättningar och föreskrifter.

Det är också arrangörens ansvar att tydligt informera deltagarna om såväl egna som Svenska Volleybollförbundets och myndigheternas riktlinjer.

Tillfälliga tävlingsbestämmelser

För att möjliggöra tävling på så normala och rättvisa premisser som möjligt och i enlighet med de smittskyddsåtgärder som regering och myndigheter utfärdat jobbar också Svenska Volleybollförbundet på att ta fram tillfälliga och coronaanpassade tävlingsbestämmelser för volleyboll, vilka kommer läggas som bilaga till ordinarie bestämmelser. De nya bestämmelserna presenteras senast måndagen den 7 september.

De tillfälliga tävlingsbestämmelser för beachvolley, som gällt sedan juni, är föremål för uppdatering som meddelas så snart som möjligt.

Arrangera större tävlingar

Vi får många frågor om huruvida det är okej att arrangera aktiviteter som samlar fler än 50 personer, så som sammandrag och cuper.

Enligt Polismyndigheten är en idrottsaktivitet som anordnas på en

tydligt avgränsad arena

och

utan publik

inte en offentlig tillställning och berörs därmed inte av begränsningen av max 50 personer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Att arrangera större tävlingar är därmed okej, förutsatt att de genomförs på ovan anvisat sätt samt att arrangören har kapacitet nog att möta kraven som ställs vad gäller smittsäkerhet.

Utifrån rådande situation uppmanar vi den som vill arrangera en turnering att föra dialog och rådgöra med den lokala polismyndigheten innan det beslutas att turneringen ska genomföras.

Turneringen måste också sanktioneras av Svenska Volleybollförbundet och arrangören är då skyldig att till tl@volleyboll.se skicka in den riskbedömning som görs med hjälp av Folkhälsomyndighetens verktyg.

Publikfrågan

Som nämnts tidigare slår alltså riktlinjerna fast att endast de som är nödvändiga för aktivitetens genomförande får befinna sig i hallen/lokalen/området där aktiviteten genomförs.

Det innebär att publik tills vidare inte ska bjudas in (för Elitserien kommer särskilda bestämmelser). Riktlinjerna utvärderas löpande och kan komma att omvärderas i takt med att nya rekommendationer utfärdas av myndigheter samt att nya lagar och förordningar träder i kraft.

Så sent som fredagen den 21 augusti presenterade regeringen ett förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om att undanta bland annat idrotten från de delar i ordningslagen som fastslår förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än 50 personer. Huruvida förslaget blir verklighet vet vi ännu inte.

Med det sagt uppmanar Svenska Volleybollförbundet alla arrangörer att i dialog med lokala myndigh utifrån lokala förutsättningar ta fram planer för hur publik ska kunna välkomnas tillbaka till hallarna. Allt för att vara förberedda om nya riktlinjer kommer och då snabbt kunna säkerställa en coronasäker publikhantering vad gäller före, under och efter tävling och match.

LÄNKAR
Volleybollförbundets råd och riktlinjer för inomhussäsongen 2020/21 Länk till annan webbplats.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer till idrotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Volleybollförbundets löpande uppdateringar
Länk till annan webbplats.
RF: Idrotten och coronaviruset Öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter

Publicerad: 2020-08-21

Senast uppdaterad: 2020-08-21

Visa fler nyheter

Sponsorer