Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Lansering: Framtidens idrottshall ska öka rörelseglädjen och minska hälsoklyftorna

Framtidens idrottshall är här! Konceptet, som tagits fram av Sveriges fem största förbund för inomhusidrott i samarbete med White Arkitekter, lanserades i samband med ett webbinarium med över 1000 anmälda tittare under tisdag förmiddag.

Att kunna välja om man vill byta om i grupp eller mer avskilt. Att kunna läsa läxor, träffa vänner eller svara på några jobbmejl i idrottshallen före eller efter träningen. Att ha en avsedd plats för teori, peppning och reflektion. Det kan snart bli verklighet när Sveriges fem största idrottsförbund för inomhusidrott i samarbete med White Arkitekter idag lanserar konceptet Framtidens idrottshall med målet att öka rörelseglädjen för fler och bidra till en bättre folkhälsa.

Det råder en stor brist på idrottshallar i Sverige, vilket är ett problem för folkhälsan. Redan innan pandemin var det bara två av tio barn som fick tillräckligt mycket motion. Samtidigt glöms idrott och rörelseglädje ofta bort när det planeras för nya bostadsområden. Inom tio år behöver mer än tusen nya skolor byggas och till dem en stor mängd idrottshallar. Många av de hallar som finns idag byggdes under andra halvan av 1900-talet och är varken moderna eller ändamålsenliga längre.

– I år har det blivit väldigt tydligt att god hälsa är en viktig samhällsfråga och något att samlas kring. Jag tror att många skriver under på att idrottshallar, som en samlingsplats för idrottande och hälsobyggande, skulle kunna vara så mycket mer än de är i dagsläget. Genom samarbetet med idrottsförbunden och deras nätverk ute i landet tror vi verkligen att konceptet kan skapa förändring och förbättring, säger Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt på White.

"Användningsvärdet maximeras"

I en tid av mer stillasittande och polariserad tillgång till idrott och hälsa verkar Framtidens idrottshall för ett mer jämlikt idrottande. Alla ska känna sig välkomna och inspireras till lustfylld rörelse, redan på väg till hallen och vidare in till själva idrottsytorna. Det handlar om att sänka trösklarna och underlätta för rörelse både för den som idrottar, den som följer med och den som ska idrotta för första gången. 

– Den breda dialogen mellan idrottsförbund, arkitekter, unga, föräldrar och kommuner har gett ett kreativt och väl förankrat koncept. Vi hoppas nu att det ska byggas många innovativa och volymeffektiva idrottshallar som stimulerar till mycket rörelse, säger Daniel Glimvert, projektledare för Framtidens idrottshall.

Framtidens idrottshall ska planeras och utformas för rörelseglädje, volymeffektivitet och flerfunktionalitet. Den ska vara en lättillgänglig och inkluderande plats för rörelse och gemenskap likväl som för möten och vardagsliv.

– Användningsvärdet kan som projektet visar maximeras genom att bygga smartare i måtten 46*32 meter och med hög takhöjd. Det sparar på sikt pengar för kommuner, invånare och skolor, säger Martin Kihlström, Volleybollförbundet. För utövande av volleyboll känns hallen optimal, speciellt för barn och ungdomar, avslutar Kihlström. 

Läs hela rapporten om konceptprogrammet Framtidens idrottshall här. Länk till annan webbplats.


Foto: Glenn Unger

Om Framtidens idrottshall
Framtidens idrottshall är en koncepthandling som tagits fram av Sveriges fem största förbund för inomhusidrott, Basketboll-, Gymnastik-, Handboll-, Innebandy- och Volleybollförbundet, i samarbete med White Arkitekter. Projektet delfinansieras av Riksidrottsförbundet med stöd från White Arkitekters forsknings- och utvecklingsavdelning White Research Lab. 

Den beskriver grundläggande värden och mål samt hur dessa kan omvandlas till en byggd miljö utifrån lokala behov. Kommuner och andra anläggningsägare ska kunna använda sig av hela eller delar av konceptunderlaget när de ska bygga eller upphandla en idrottshall. 

Konceptprogrammet har avstamp i dialoger och djupintervjuer med flera olika målgrupper, brukargrupper, intressenter och specialister. En extra viktig grupp har varit de huvudsakliga slutanvändarna av idrottshallarna; barn och ungdomar.

Framtidens idrottshall är en hållbar byggnad med innovativa lösningar som möter framtida miljökrav, skapar långsiktiga fastighetsvärden och främjar den sociala integrationen.

Den har kvalitativa och konkreta gestaltningslösningar där volymeffektivitet och flerfunktionalitet skapar värde för kommun, användare och byggaktör

LÄNKAR
Koncepthandlingen Framtidens Idrottshall Länk till annan webbplats.

KONTAKT
Daniel Glimvert, projektledare, 

daniel.glimvert@gymnastik.se, tel. 08-699 64 90
Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt, niklas.singstedt@white.se, tel. 08-402 26 08
Rebecca Rubin, processledare, rebecca.rubin@white.se, tel. 076-639 47 73
Martin Kihlström, nationell förbundschef, Svenska Volleybollförbundet, martin.kihlstrom@volleyboll.se, tel. 070-258 23 32

Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Publicerad: 2020-09-01

Senast uppdaterad: 2020-09-01

Visa fler nyheter

Sponsorer