Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

TV: Lansering av Framtidens idrottshall

Tisdagen den 1 september presenterades Framtidens idrottshall i samband med ett webbinarium med över 1000 föranmälda intressenter. Nu kan du se hela lanseringen i repris!

Tack till alla som deltog och bidrog till denna välbesökta förmiddag för att diskutera behovet av ökad fysisk aktivitet, av jämlik hälsa och hur rätt utformade miljöer kan understödja detta. Tillsammans verkar vi för en bättre folkhälsa!

Talade gjorde Johan Holmsäter, nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet, Daniel Glimvert, projektledare Gymnastikförbundet, Oliver Vanges, LOA-fonden Danmark och Jonnie Nordensky, projektledare Riksidrottsförbundet, Louise Didriksson, Niklas Singstedt, Rebecca Rubin, White.


Huvudbudskap från webbinariets talare

  • Roligt att det finns ett stort intresse för idrott och rörelse i bebyggelse och samhällsplanering. Jag tror att det breda samarbetet mellan olika idrottsförbund och arkitekter är en starkt bidragande orsak till detta, samt att vi visar på innovativa sätt att nå mer rörelse och idrott på mindre yta. Daniel Glimvert, Gymnastikförbundet.
  • Vi behöver alla förnya vår syn på idrottsplatsen och idrottshallen. Ju mer platsen integreras i sin närmiljö desto mer värden kan den ge. Framtidens idrottsplats är på så vis det moderna torget. Jonnie Nordensky, Riksidrottsförbundet.
  • Tillämpa lokala resurser när en ny idrottshall eller idrottsplats ska byggas. Skapa en tydlig vision för projektet – varför ska vi bygga? För vem? Hur tillgodoses användargruppens behov? Låt arkitekter översätta visionen till en byggnad (helst i en skissartad process med flera olika scenarier). Var medveten om långsiktiga trender inom idrotten – inklusive motivationsfaktorer. Oliver Vanges, LOA-fonden.
  • Allt fler tittar på, och arbetar fram verktyg för att systematisera hur den fysiska miljön kan bidra till en ökad folkhälsan. Om vi alla adresserar detta perspektiv inom ramen för våra yrkesroller kan vi tillsammans få en förändring till stånd – om inte nu så när? Rebecca Rubin, White.
  • Det jag tycker är intressant är att få till samverkan mellan förbunden och föreningar som representerar ett särintresse och kommunerna som har ett ansvar för samhällets utveckling – hur vi kan utveckla hallar som bjuder in på både insidan och utsidan. Louise Didriksson, White.
  • Nu tar vi med oss det här ut i verkligheten, när vi ska planera, utreda, föreslå, bygga om eller bygga nytt. Som helhet eller som delar. Nu gör vi det! Niklas Singstedt, White.
  • Från uppdrag till reflektion, och en modell med hälsosam hållbar funktionell idégestaltning av ett engagerat professionellt team, GRATTIS! Johan Holmsäter, nationell samordnare för ökad fysisk aktivitet, Regeringen.

Om Framtidens idrottshall
Bristen på idrottshallar är stor samtidigt som det finns ett stort behov av jämlika mötesplatser som främjar rörelse, gemenskap och hälsa. Sveriges fem största förbund för inomhusidrott; Basketboll-, Gymnastik-, Handboll-, Innebandy-, och Volleybollförbundet, har tillsammans med White arkitekter, tagit fram ett innovativt koncept för Framtidens idrottshall för ökad rörelserikedom och rörelseglädje för fler. Tillsammans vill vi verka för en bättre och mer jämlik folkhälsa! 

Projektet delfinansieras av Riksidrottsförbundet med stöd från White Arkitekters forsknings- och utvecklingsavdelning White Research Lab. 

Koncepthandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. beskriver grundläggande värden och mål samt hur dessa kan omvandlas till en byggd miljö utifrån lokala behov. Kommuner och andra anläggningsägare ska kunna använda sig av hela eller delar av konceptunderlaget när de ska bygga eller upphandla en idrottshall. 

Konceptprogrammet har avstamp i dialoger och djupintervjuer med flera olika målgrupper, brukargrupper, intressenter och specialister. En extra viktig grupp har varit de huvudsakliga slutanvändarna av idrottshallarna; barn och ungdomar.

Framtidens idrottshall är en hållbar byggnad med innovativa lösningar som möter framtida miljökrav, skapar långsiktiga fastighetsvärden och främjar den sociala integrationen.

Den har kvalitativa och konkreta gestaltningslösningar där volymeffektivitet och flerfunktionalitet skapar värde för kommun, användare och byggaktör.

LÄNKAR
Koncepthandlingen Framtidens Idrottshall Länk till annan webbplats.

KONTAKT
Daniel Glimvert, projektledare, 

daniel.glimvert@gymnastik.se, tel. 08-699 64 90


Niklas Singstedt, ansvarig arkitekt, niklas.singstedt@white.se, tel. 08-402 26 08
Rebecca Rubin, processledare, rebecca.rubin@white.se, tel. 076-639 47 73
Martin Kihlström, nationell förbundschef, Svenska Volleybollförbundet, martin.kihlstrom@volleyboll.se, tel. 070-258 23 32

Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Publicerad: 2020-09-10

Senast uppdaterad: 2020-09-10

Visa fler nyheter

Sponsorer