Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Regeringsbeslut: 300 tillåts i publiken

Regeringen har beslutat ge idrotten undantag att höja gränsen för publik – på ett smittsäkert sätt – till 300 personer.

Undantaget gäller från den 1 november och ett avstånd på minst en meter ska hållas mellan varje person i publiken. Undantaget gäller också endast för publikområden som har anvisade sittplatser och så länge arrangörer tar fortsatt ansvar och följer gällande rekommendationer. 

Regioner kan också ta individuella beslut om lägre publikantal beroende på regionalt smittläge.

Volleybollförbundets råd och riktlinjer

I ljuset av dagens beslut kommer Svenska Volleybollförbundet se över de råd och riktlinjer som sedan augusti gällt för volleyboll- och beachvolleyaktiviteter som arrangeras inomhus. Eventuella uppdateringar kommuniceras via volleyboll.se och kommer göras med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt Polismyndighetens tolkning av vilka som ska omfattas av 300-gränsen.

Uppdaterade råd och riktlinjer kommer börja gälla tidigast söndagen den 1 november, när den nya 300-gränsen träder i kraft. Fram till att annat kommunicerats gäller befintliga råd och riktlinjer, där rekommendationen är att endast de som är nödvändiga för aktivitetens genomförande ska delta på plats.

Föreningar som ändå redan nu vill ta emot publik (max 50) på match, eller som vill förbereda sig för att framåt kunna välkomna publik tillbaka till hallarna, ska ta kontakt med kommunen samt den lokala polismyndigheten för att diskutera lokala förutsättningar med målet att kunna säkerställa en coronasäker publikhantering före, under och efter match.

Fler nyheter

Publicerad: 2020-10-22

Senast uppdaterad: 2020-10-22

Visa fler nyheter

Sponsorer