Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Välkommen till Svenska Volleybollförbundets digitala årsmöte 2021

Årsmötet genomförs lördagen den 22 maj och kommer precis som förra året hållas digitalt.

Vad är årsmötet?
Årsmötet är Svenska Volleybollförbundets högst beslutande organ. På årsmötet kan medlemsföreningarna vara med och påverka framtiden för Svensk volleyboll genom att ta ställning till motioner som skickats in i förväg samt använda sin rösträtt vid val till förbundsstyrelsen och andra förtroendevalda inom Volleybollförbundet.

Nominera till valberedningen
Val till förbundsstyrelsen, juridiska nämnden och andra organ med förtroendevalda ledamöter bereds av valberedningen. Medlemsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) kan fram till den 9 april (sex veckor innan årsmötet) nominera kandidater. Valberedningen kontaktas via valberedningen@volleyboll.se.

Lägg förslag
Såväl förbundsstyrelsen som medlemsförening och SDF får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från förening eller SDF (motion) som ska behandlas vid årsmötet ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 60 dagar före årsmötet, dvs den 22 mars.

Representation & anmälan
De föreningar som finns med i röstlängden har rätt att medverka på årsmötet med ett röstberättigat ombud. För att kunna delta vid årsmötet ska ombudet anmälas till info@volleyboll.se senast 1 maj. Anmälan ska innehålla uppgift om namn, föreningstillhörighet, telefonnummer samt e-postadress. I anmälan bifogas också komplett ifylld fullmakt undertecknad av två ledamöter i föreningens huvudstyrelse eller SDF-styrelsen. Fullmakten finns som pdf i dokumentlistan på årsmötessidan på volleyboll.se. Länk till annan webbplats.

I den mån det är möjligt är åhörare välkomna att höra och titta på årsmötet. Intresseanmälan görs till info@volleyboll.se senast 1 maj. I anmälan ska anges namn, mejladress, telefonnummer och föreningstillhörighet.

Den som anmäler sig efter ovan angivna tider kommer ej att beredas plats.

Genomförande
Beakta att årsmötet hålls digitalt vilket kräver noggranna förberedelser av samtliga deltagare. För att säkerställa att det genomförs stadgeenligt och effektivt utifrån givna förutsättningar kommer mer information om genomförandet skickas ut till anmälda ombud och åhörare i god tid innan årsmötet.

Preliminärt ramprogram på årsmötet
09.00 - 10.50 Registrering och inloggning
11.00 Årsmöte

Väl mött på årsmötet den 22 maj!

Fler nyheter

Publicerad: 2021-02-22

Senast uppdaterad: 2021-02-22

Visa fler nyheter

Sponsorer