Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Påminnelse: Registerutdrag för tryggare idrott

Sedan den 1 januari 2020 ska föreningar begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn.

Enligt lag har en förening rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av de allra grövsta brotten: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete som tillsammans med andra insatser kan öka tryggheten i föreningen. Det är något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Föreningen bör fatta beslut om policy eller riktlinjer innefattande bland annat följande; vilka personer i föreningen ska utdrag ur belastningsregistret inhämtas för; hur ofta ska utdrag uppvisas; hur ska kontrollen av utdragen gå till; vem/vilka i föreningen ska ansvara för genomförandet; hur ska ni agera om det visar sig att en kontrollerad person återfinns i belastningsregistret.

LÄS MER
Skapa trygga idrottsmiljöer Länk till annan webbplats.
Registerutdrag: Frågor & svar
Länk till annan webbplats.
Guide: Utdrag ur belastningsregistret i idrottsföreningar  Länk till annan webbplats.
Ansök om registerutdrag på Polisens webbplats Länk till annan webbplats..
Mer information om RF:s arbete för en tryggare idrott Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Publicerad: 2021-03-03

Senast uppdaterad: 2021-03-04

Visa fler nyheter

Sponsorer