Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Påminnelse: Anmäl ombud och åhörare till årsmötet 2021

Årsmötet genomförs lördagen den 22 maj och kommer precis som förra året hållas digitalt.

Representation & anmälan

De föreningar som finns med i röstlängden har rätt att medverka på årsmötet med ett röstberättigat ombud. För att kunna delta vid årsmötet ska ombudet anmälas till info@volleyboll.se senast 1 maj. Anmälan ska innehålla uppgift om namn, föreningstillhörighet, telefonnummer samt e-postadress. I anmälan bifogas också komplett ifylld fullmakt undertecknad av två ledamöter i föreningens huvudstyrelse eller SDF-styrelsen. Fullmakten finns här Länk till annan webbplats.

I den mån det är möjligt är åhörare välkomna att höra och titta på årsmötet. Intresseanmälan görs till info@volleyboll.se senast 1 maj. I anmälan ska anges namn, mejladress, telefonnummer och föreningstillhörighet. Den som anmäler sig efter ovan angivna tider kommer ej att beredas plats.

Genomförande

Beakta att årsmötet hålls digitalt vilket kräver noggranna förberedelser av samtliga deltagare. För att säkerställa att det genomförs stadgeenligt och effektivt utifrån givna förutsättningar kommer mer information om genomförandet skickas ut till anmälda ombud och åhörare i god tid innan årsmötet.

Väl mött på årsmötet den 22 maj!

Fler nyheter

Publicerad: 2021-04-14

Senast uppdaterad: 2021-04-14

Visa fler nyheter

Sponsorer