Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Årsmöte i Svenska Volleybollförbundet: Ombuden är redo

Lördagen den 22 maj är det dags för årsmöte i Svenska Volleybollförbundet. Möteshandlingar och valberedningens förslag finns sedan tidigare publicerat på volleyboll.se.

Vägen till årsmötet
Svenska Volleybollförbundet har årsmöte en gång per år. Årsmötet är rörelsens högst beslutande organ där övergripande beslut fattas och förtroendevalda väljs. I januari fastställdes röstlängden inför mötet av förbundsstyrelsen, denna gång till 63 stycken röster. Sista dag för att anmäla deltagande samt att skicka in fullmakt för att rösta var den 1 maj. Det blev till slut 29 röstberättigade ombud och i tisdags tidigare i veckan genomfördes ett testmöte för de som innan årsmötet ville prova tekniken. Under fredagen den 21 maj har en möteslänk skickats ut till de anmälda ombuden. Även de som anmält sig som åhörare får en möteslänk under fredagen.

Möteshandlingar och informationsmöten
Samtliga möteshandlingar har publicerats på volleyboll.se . Bland handlingarna finns bland annat en motion inlämnad av Nordsvenska Volleybollförbundet. Det har även genomförts två förberedande informationsmöten (17 maj); ett om förslag till ny verksamhetsinriktning samt ytterligare ett om ekonomi. Alla ombuden har där haft möjligheten att ställa frågor, kommentera och förbereda sig.  

Valberedningen
Valberedningen förbereder val till styrelsen och nämnder. Valberedningen består av fyra personer som under året följt Svenska Volleybollförbundets arbete genom:
- Protokoll, hemsida, sociala medier.
- Enkät till alla styrelsemedlemmar.
- Uppföljning av enkät med telefonintervjuer med alla styrelsemedlemmar samt telefonintervjuer med delar av personal.

Rörelsen har meddelats vilka styrelseposter som är aktuella för val och vilka personer som avsagt sig omval. Rörelsen har också ombetts nominera kandidater. Valberedningen har enligt stadgarna arbetat utifrån perspektiven jämställdhet och geografisk spridning. Valberedningen har i processen tagit erfarenheter från tidigare års valberedningsarbete i aspekt.

Valberedningen kontaktas genom: valberedningen@volleyboll.se
Frågor om årsmötet: info@volleyboll.se

OBS! att de som inte anmält sig innan anmälningstidens utgång den 1 maj inte kommer att beredas plats på mötet. Länk till annan webbplats.

LÄNKAR
Valberedningens nomineringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Till årsmötessidan med alla handlingar! Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Publicerad: 2021-05-21

Senast uppdaterad: 2021-05-21

Visa fler nyheter

Sponsorer