Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Nulägesanalys av RIG genomförs - så kan din förening bidra

Svenska Volleybollförbundet vill säkerställa att Riksidrottsgymnasiet i Falköping (RIG) fortsätter vara en viktig del av Svensk volleybolls utveckling genom att följa verksamheten mer noga och skapa tydlighet kring RIG:s roll inom rörelsen.

Förbundsstyrelsen har därför beslutat att en nulägesanalys kring RIG:s roll och uppdrag ska genomföras. Analysen pågår under sommaren 2021 och beräknas vara klar i september.

Styrelseordförande Annika Sjöberg leder arbetet, som inletts med att en enkät skickats ut till samtliga klubbar i Sverige. Det är frivilligt att delta, men ju fler som svarar desto bättre underlag.

Målsättningen med enkäten är att få klarhet i hur olika intressenter ser på och upplever RIG och dess roll inom Svensk volleyboll, satm att hitta eventuella målkonflikter och utmaningar att arbeta vidare med.

Enkäten kommer att kombineras med djupintervjuer, genomgång av tidigare undersökningar och enkäter samt eventuella gruppdiskussioner.

Föreningar som är intresserade av att delge sina tankar och synpunkter utöver enkäten får gärna höra av sig till Annika, annika.sjoberg@volleyboll.se.

Har din förening inte mottagit enkäten? Vänligen kontakta info@volleyboll.se!

Fler nyheter

Publicerad: 2021-06-03

Senast uppdaterad: 2021-06-03

Visa fler nyheter

Sponsorer