Gå till innehåll
SVENSK VOLLEYBOLL

Internationell satsning på kvinnliga domare

Den 11-13 maj representerade Klas Hejdenberg och Malin Croner Sverige då det tredje domarseminariet för kvinnor anordnades i Sofia, Bulgarien. 52 deltagare från 32 länder var representerade och nytt för i år var att man bjudit in representanter från de olika nationella domarkommittéerna. Malin Croner rapporterar.

Seminariet handlade till stor del om resultaten från de två tidigare årens seminarier och att informera om vad de internationella förbunden CEV och FIVB har för ambition och på vilket sätt nationerna kan/ska arbeta för att nå dessa mål.

Stöttning för att nå internationell nivå

CEV och FIVB har under de senaste åren arbetat hårt för att stötta och hjälpa kvinnliga domare att fortsätta sina karriärer från nationell till internationell nivå. De ska bland annat anordna en internationell domarkurs i Turkiet under hösten 2012 som bara är öppen för kvinnliga deltagare. Inte för att man vill hålla en kurs för bara kvinnor utan för att de nationella förbunden antingen ska skicka en kvinna eller ingen alls.

CEV och FIVB har också arbetat fram ett formulär som behandlades under seminariet i Bulgarien samt att varje nation fick ta med sig enkäten hem för vidare diskussion i de nationella förbunden/ domarkommittéerna och därefter återkoppla och redovisa för CEV. Detta formulär handlar om långsiktiga och kortsiktiga lösningar för kvinnor både internationellt men också nationellt. Vad kan de nationella förbunden göra under kommande år? Vad är realistiskt att klara av? Hur ser landets fem års vision ut? Vad är det viktigaste arbetet i respektive förbund?

Första kvinnan i domarkommittén i Europa

CEV har också för första gången valt in en kvinna i den Europeiska domarkommittén, FIVB domaren Zorica Bjelic (Serbien). Arbetet med utvecklingen mot flera kvinnliga domare leds av Mr. Jonas Personeni, som numer är anställd på CEV just för detta uppdrag.

Vi fick också ta del av Serbiens verksamhet för kvinnliga domare. De arbetar efter ett mycket intressant koncept och anses vara bland de ledande länderna i detta avseende.

Fler nyheter

Publicerad: 2012-09-03

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Visa fler nyheter

Sponsorer